Administratie in de zorg

Als ondernemer in de zorgverlening moet u ook uw administratie goed bijhouden. Uw tijd als zorgverlener is erg kostbaar en u wilt natuurlijk niet teveel tijd besteden aan de administratie die voortvloeit uit uw werkzaamheden.

Door het gebruik van een tablet is het voor de zorgverlener gemakkelijker geworden om het patiëntendossier bij te werken. Meestal zijn dit de gebruikelijke notities voor de overdracht aan een collega zorgverlener. Deze is dan snel op de hoogte van de handelingen die zijn verricht. Deze notities worden vaak nog bij de patiënt thuis bijgewerkt, dus kan de overdracht niet een lang verhaal worden. Dit gaat dan ten koste van uw tijd voor de zorgtaken.

Voor uw uitgebreide administratie zult u op kantoor tijd vrij moeten maken. Ook uitvoerige dossiervorming, bijvoorbeeld m.b.t. eventuele calamiteiten bij een patiënt, worden thuis of op kantoor uitgewerkt. De zorgvragen die opgelost moeten worden via de telefoon of internet, kunnen vaak ook niet bij de patiënt thuis afgehandeld worden.

Al met al heeft de zorgverlener naast het verlenen van zorg nogal wat administratieve verplichtingen. Het is te begrijpen dat er tijdgebrek ontstaat om de administratie op orde te houden.

Bent u (kleine) ondernemer in de zorg en kunt u wel wat extra hulp gebruiken bij uw zorgadministratie? Ik kan u helpen om uw administratie bij te werken of door tijdelijk de administratie van u over te nemen. Heeft u een specifieke vraag voor hulp bij uw administratie? Vul dan even het contactformulier in met uw wensen en ik neem z.s.m. contact met u op.

  • Zorgvragen afhandelen
  • Agendabeheer
  • Contracten afsluiten/beheren
  • Dossiers van patiënten invoeren/bijwerken
  • E-mailverkeer
  • Factureren
  • Declareren